Росица Любенова

Счетоводител

Росица Любенова е магистър по Статистика и иконометрия от Университета за национално и световно стопанство, София. Получава квалификация и по „Счетоводство, финанси и контрол" към УНСС.

От 1996 г. е администратор офис в Център за либерални стратегии, а от 2000 г. отговаря за програмното и финансово координиране на проектите на фондацията.

Преди това е работила в Министерство на индустрията и технологиите и в Агенция за икономически прогнози и развитие.

Съавтор е на публикацията "Доверие във валутната политика в икономиките в преход", Г. Ганев, Р. Любенова, М. Ярочински и П.Возняк, Център за социални и икономически изследвания - Полша, (CASE), 2001.


e-mail: rossy@cls-sofia.org