Контакти

Ако искате да се свържете с нас:
София, 1142
бул. "Патриарх Евтимий" 21 А, ет. 3.
тел: +359 2 981 89 26
cls@cls-sofia.org
Контакти с отделните членове на ЦЛС са посочени в секция Екип