Мила Минева

Програмен директор „Социални контексти“
Мила Минева е социолог, програмен директор на Център за либерални стратегии и преподавател в катедра Социология на СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на управителния съвет на Фондация за социални и хуманитарни изследвания, а от 2018 г. е член на управителния съвет на Българската социологическа асоциация. Мила Минева участва в редакционната колегия на сп. „Критика и хуманизъм“, както и на Годишник по социология на СУ. Изследователските й интереси са в областта на социология на медиите и популярната култура, политическа и историческа социология.

e-mail: milla@cls-sofia.org; mineva.milla@gmail.com