Мария Симеонова

Програмен координатор на ЕСВП – софийски офис, Западни Балкани.
Мария Симеонова е координатор за Западните Балкани в програмата „Wider Europe“ на ЕСВП и координатор на софийския офис.
Преди да се присъедини към ЕСВП, Мария работи в Министерство на финансите на Република България. Преминала е стажове в Министерство на външните работи на Република България, Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, както и в Европейската комисия, Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (DG DEVCO).
Мария е бакалавър по международни отношения от Софийския университет и магистър по Европейски науки от Католическия университет в Льовен, Белгия. Магистърската ѝ теза изследва изграждането на обща външна енергийна политика на ЕС.

e-mail: maria.simeonova@ecfr.eu