Мария Симеонова

Директор, софийски офис на Европейския съвет за външна политика
Мария Симеонова е директор на софийския офис на Европейски съвет за външна политика (ЕСВП).
Преди да се присъедини към ЕСВП през 2020 г., Мария работи в Министерство на финансите на Република България. Преминала е стажове в Министерство на външните работи на Република България, Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, както и в Европейската комисия, Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (DG DEVCO).
Мария е бакалавър по международни отношения от Софийския университет и магистър по Европейски науки от Католическия университет в Льовен, Белгия. Магистърската ѝ теза изследва изграждането на обща външна енергийна политика на ЕС.

Темите, върху които се фокусира, включват външната политика на ЕС, интеграция на страните от Западните Балкани и ролята на България в ЕС.


e-mail: maria.simeonova@ecfr.eu