Калоян Велчев

Младши изследовател
Калоян Велчев е младши изследовател в Центъра за Либерални Стратегии. Докторант в направление Сравнителна политология в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по Политическа социология в СУ „Св. Климент Охридски“. Председател на Студентски клуб на политолога към СУ (2018-2019). Научният му интерес е в сферата на сравнителния институционален анализ и процесите на демократизация.

e-mail: kaloyan@cls-sofia.org