Илияна Кондарева

Асистент на софийския офис на ЕСВП
Илияна Кондарева е асистент на софийския офис на Европейския съвет за външна политика. Присъединява се към ЕСВП през 2019 г. като стажант. Сферата ѝ на фокус е правото на ЕС и международните санкции.
Илияна е бакалавър по „Европеистика“ и магистър по „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ от Софийския университет. Магистърската ѝ теза се фокусира върху влиянието на Европейския съюз в сферата на правата на човека във външните му отношения.

e-mail: iliyana.kondareva@ecfr.eu