Георги Ганев

Член на УС, програмен директор "Икономически перспективи"
Георги Ганев е икономист, програмен директор на Център за либерални стратегии и главен асистент в Стопански факултет на Софийския университет. Доктор е по икономика от Университета Вашингтон в Сейнт Луис, САЩ.

В периода 2003-2014 е член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация, като от 2005 до 2009 е председател на УС.

Между 2021 и 2024 е народен представител в 45, 46, 47 и 49 Народно Събрание. В 45 НС е Председател на Комисия по бюджет и финанси, а в 46 НС – неин заместник председател.

Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната история, теория и политика, политическа икономия, икономика на прехода, на растежа и развитието, нова институционална икономика, австрийска икономика. Публикациите му са свързани с икономическото развитие на България и на региона на Югоизточна Европа, както и с проблематиката на икономическата интеграция и развитие в ЕС.

e-mail: gogi@cls-sofia.org