Георги Ганев

Член на УС, народен представител, 47-мо НС
Георги Ганев е икономист, програмен директор на Център за либерални стратегии и асистент в Стопански факултет на Софийския университет.

През 2003-2014 е член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация, като през 2005-2009 е негов председател. През 2021 на два пъти е избран за народен представител, като в 45 НС е Председател, а в 46 НС – Заместник председател на Комисия по бюджет и финанси. Доктор е по икономика от Университета Вашингтон в Сейнт Луис, САЩ.

Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната история, теория и политика, политическа икономия, икономика на прехода, на растежа и развитието, нова институционална икономика, австрийска икономика. Публикациите му са свързани с икономическото развитие на България и на региона на Югоизточна Европа, както и с проблематиката на икономическата интеграция и развитие в ЕС.

e-mail: gogi@cls-sofia.org