Антоанета Приматарова

Програмен директор Европейски изследвания, 2002 - 2022
Антоанета Приматарова е завършила германистика в Лайпцигския университет. Университетски преподавател, преводач и дипломат са част от професионалната й кариера преди настоящата позиция на програмен директор в Център за либерални стратегии .

Дипломатическият й опит е тясно свързан с функционирането на Европейския съюз. Автор е на редица публикации на български, английски и немски, свързани с присъединяването и членството на България в Европейския съюз, разширяването на ЕС и процесите на реформи на ЕС.