Програми

Blue Bird ClubКак да променим видимостта на Балканите в Европа?

Целта на Blue Bird Club е да осигури дискусионен форум за отлични и заинтересовани учени от Източна Европа и за журналисти от цяла Европа, който да преодолее празнотите в общуването, като по този начин да допринесе за диверсификацията на интелектуалния дебат в Европа. Клубът събира около 25 висококвалифицирани, енергични интелектуалци от Югоизточна Европа - някои от тях блестящи млади учени, други опитни, международно признати учени, които предизвикват внимание сред политически обвързаната публика в цяла Европа, както и журналисти от континента, чиято обща цел е да дискутират въпроси и теми от взаимен интерес. Балканите първата колония на ЕС ли са? Може ли ЕС да се поучи за собственото си бъдеще от дезинтеграцията на Югославия?

Водещите умове на първото пост-комунистическо поколение на Югоизточна Европа може да направи важен принос за въпросите и дебатите, чиято уместност изнася проблемите отвъд местоположението на Балканите. Blue Bird Club отправя предизвикателство към тази ситуация, насочвайки се към вниманието на публиката от богатия интелектуален живот на Югоизточна Европа и нейния капацитет да допринесе към анализа на теми, които засягат цяла Европа.

Blue Bird Club се среща един или два пъти годишно на различни места, за да се запознае участниците с разнообразието на региона. Срещите не се приемат като конференции в стандартния формат; те са по скоро места и пространства за обмяна на идеи, което позволява на Blue Bird Club да се превърне в общност на учени и журналисти. Поради това тази инициатива надгражда върху опита и резултатите от международния изследователски проект "Перспективи на гражданско общество в югоизточна Европа ("The Blue Bird")".


Период: Ноември 2007 - Юни 2008
Координатор: Весела Чернева
Финансиращи организации: Фондация \Робърт Бош"; Висеншафтсколег - Институт за академични изследвания, Берлин
Партньор: Висеншафтсколег - Институт за академични изследвания, Берлин
Глобални акценти