Програми

Перспективи на гражданско общество в югоизточна Европа ("The Blue Bird")


Идеята на този проект бе в рамките на тригодишен период да бъде подготвен стратегически документ "Дневен ред на гражданското общество в Югоизточна Европа", в който да залегне визията за развитие на региона през следващите 20 години.

Документът е насочен както към правителствата в региона, така и към широката общественост и предлага последователна стратегия на обществената политика. Работата по формулирането на гражданска перспектива послужи като стимул за отваряне на дебата и включването на различни сектори от обществото в него.

Изследването бе организирано в четири изследователски групи, състоящи се от шестима изследователи от региона (или родени в региона). Всяка от групите работи по специфична тема, като важно е да се подчертае, че групите бяха съставени от изследователи от различни сфери на познанието.Период: Октомври 2000 - Октомври 2003
Координатори: Иван Кръстев, Румен Аврамов, Георги Ганев
Финансиращи организации: Фондация "Фолксваген", Германия; Програма на ООН за развитие
Партньори: Централно европейски университет, Будапеща; Висеншафтсколег - Институт за академични изследвания, Берлин
Глобални акценти