Събития

Изследователски семинар Ролята на практиките на кръстопътя между гражданските права и демокрацията

Период: 23 Март 2018 - 24 Март 2018Семинарът се провежда в рамките на COST Action RECAST: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe.
За повече информация за COST акцията, можете да посетите сайта на RECAST.
Програмата на изследователския семинар е достъпна тук