Събития

Първа Blue Bird Club среща - София

Период: 16 Ноември 2007 - 18 Ноември 2007Повече от 40 години след революцията от 1968, която изискваше сдобряване с миналото в Европа, в Източна Европа миналото все още витае над обществата.
Какви са причините за тази тревожна тенденция?
Можем ли да очакваме влошаване на моралната ситуация на политиката на Балканите или дори катаклизъм като този от 1968?
Какъв би бил отговорът на Запада?
Това са част от въпросите, които видни западни журналисти, в качеството им на обществени интелектуалци, заедно с академици, учени и важни фигури от Югоизточна Европа, разгледаха на първата среща на Blue Bird Club на 16-18 ноември 2007, София.
Основни теми:
  • 1968 срещу 2008: справяне с миналото. Поствоенна Западна Европа и Балканите след Студената война
  • Въведение от Иван Вейвода
  • Институционализиране на политиката на морала: военният трибунал за Югославия
  • Въведение от Зарко Пуховски
  • Политиката на паметта: ролята на медиите
  • Въведение от Райна Гаврилова
  • Какво не е наред с ‘Moralpolitik' след Студената война?
  • Въведение от Александър Кьосев