Събития

Управление на международна криза сред глобална несигурност

Център за либерални стратегии (София) в сътрудничество със Съвета по външна и отбранителна политика (Москва) и Висшата школа по икономика (Москва) организира международна конференция Управление на международна криза сред глобална несигурност вМосква на 27-29 април 2021 г.

Конференцията събра група от млади и любопитни европейски политици, експерти и анализатори, които не са специалисти по Русия в опит да им представим критично руския контекст, да ги срещнем с действащи политици, да проблематизираме официалната гледна точка и да се срещнат със свои колеги от администрацията, академията и неправителствения сектор в Русия. Вярваме, че е важно да се създават пространства за диалог, където бъдещите лидери на Русия и ЕС да се срещнат и говорят помежду си.

Заради ограниченията за пътуване се наложи участниците от ЕС и Азия да са онлайн. Трите дни на конференцията включваха:

Еднодневен семинар с руски експерти по следните теми:

  • Външната политика на Русия 30 години след СССР с участието на  Тимофей Бордачев, научен ръководител на Център за европейски и международни изследвания, Висша школа по икономика и Иван Сафранчук, научен сътрудник в Институт за международни изследования, МГИМО;  • Социално-икономическа политика след пандемията  с участието на Андрей Клепач, главен икономист, Внешэкономбанк и Оксана Синявская, заместник директор, Институт за социална политикиа, Висша школа по икономика;  • Руската политика: след поправките, преди изборите - Михаил Виноградов, президент на фондация „Петербургска политика".


Всяка от сесиите завършваше с активна дискусия.


Политическа тренинг-игра
„Международен кризис-мениджмънт: Частна инициатива".


В основата на сценария на тренинг-играта бе задачата да се търси решение за международно криза чрез неправителствени (частни) организации при нарастващо международно напрежение и остра конкуренция. 

Участниците трябваше да оценят възможностите за ефективно взаимодействие между различните страни за разрешаване на условна кризисна ситуация от регионален мащаб, застрашаваща да прерастне в хуманитарна катастрофа.

На участниците бе предложена антикризисна „пътна карта", разработена от амбициозна трансгранична НПО, която те да оценят и доразработят като бяха разделени в четири отбора:
  • НПО;
  • Руска междуведомствена експертна група;
  • Световна банка;
  • Азиатски форум „Шангри-Ла".

Игра протече в два етапа, като на всеки от тях се добавяха нови елементи към сценария на играта. След всеки етап се представяха позициите на отборите и предложенията за решаване на кризата.Неформални онлайн-срещи#nbsp; с участието на 
  • Сергей Кисляк, първи заместник председател, Комитет по международни работи, Съвет на Федерациите Федерално Събрание РФ;
  • Алексей Дробинин, и.д. директор Департамент външнополитическо планиране, Министерство на външните работи РФ;
  • Виталий Наумкин, научен ръководител, Институт востоковедения РАН; академик РА.


Заключителна дискусия (на английски):