Събития

Какви политики за свободни и независими медии в България?

КАКВИ ПОЛИТИКИ ЗА СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ МЕДИИ В БЪЛГАРИЯ?

Кръгла маса

14 декември (петък) 9.00-14.00 часа

Зала „Триадица 2“, Гранд хотел София

ПРОГРАМА

9.00 – 9.15             Регистрация
9.15 – 10.30           Държавно финансиране на медиите
·         Финансиране на обществените медии: държавна субсидия или независим фонд? Държавно финансиране за обществени програми и на частни медии – заплаха за независимостта на медиите или неизползвана възможност за насърчаване на плурализма и независимостта?
·         Партиите и медиите. Значителна част от държавната субсидия за партиите отива за политическа реклама. Това de facto „купуване“ на медии ли е? Има ли алтернатива на пазарния достъп на партиите до медиите?
·          Избори и медии. Нужда от ясно дефиниране на „политическа реклама“ за всички медии; въвеждане на работещ регламент за безпристрастно и плуралистично отразяване на кампаниите от обществените медии.
10.30 – 10.45      Кафе пауза
10.45 – 12.00      Политики за повишаване етичните стандарти в журналистическата професия
·         Само-регулаторните механизми: решение или част от проблема? Пречки пред прилагането на Етичния кодекс на българските медии и възможните решения.
  • Механизми за укрепване редакционната независимост,  предотвратяване търговията с влияние и ограничаване на авто-цензурата сред журналистите.
  • Механизми за предотвратяване конфликта на интереси (ПР или журналистика?)
12.00 – 12.30      Кафе пауза
12.30 – 14.00  Концентрация и прозрачност на медийната собственост
·         Механизми за по-голяма прозрачност в собствеността на медиите: забрана офшорки да притежават медии, други инструменти за гарантиране прозрачност на капиталите в медиите, забрана за крос-финансиране на медии от друг бизнес на собствениците?
·         Комисия за защита на конкуренцията и ролята й в контрола върху концентрацията на медиите – необходимо ли е въвеждане на специфични за медийната сфера прагове на допустима концентрация, въвеждане на тест за медиен плурализъм, и т.н.
С финансовата подкрепа на Седма рамкова програма на Европейската комисия
Събитието е в рамките на международния изследователски проект МЕДИАДЕМ