Събития

Мемориална лекция Джу 2017


След Европа


Европа страда от криза на идентичността, но означава ли това край на ЕС?


Иван Кръстев, ЦЛС, Институт по хуманитарни и социални науки във Виена
Модератор: Мила Минева, ЦЛС, преподавател в СУ
Лекцията „След Европа“ представя основни тези от едноименната книга на Иван Кръстев, издадена на български език от издателство „Обсидиан“.

Книгата „След Европа“ (“After Europe”, UPenn Press, 2017) вече е публикувана в САЩ, в Германия и във Франция, предстои да излезе в Русия и в Полша.

Други книги на Иван Кръстев от последните години са: “Democracy Disrupted. The Global Politics on Protest” (UPenn Press, May 2014), “In Mistrust We Trust: Can Democracy Survive When We Don't Trust Our Leaders” (TED Books, 2013). 

За европейците ЕС беше съвсем естествен свят. Това вече не е така.
В края на 2016 г., съкрушени от Брекзит и разтърсени от победата на Доналд Тръмп, мнозина изпаднаха в дълбоко отчаяние. Примириха се, че историческият момент на Европейския съюз е отминал. Шест месеца по-късно нищо не се е променило, но всичко е съвсем различно.
Трябва ли да се притесняваме от крехкостта на Европа, или да се впечатляваме от нейната устойчивост?
Вглеждането в историята на политическата дезинтеграция показва, че изкуството на оцеляването е изкуство на постоянна импровизация.
Гъвкавостта, а не твърдостта е това, което може да спаси Европа.
Бъдещето на ЕС е история с отворен финал.
Мемориални лекции ДЖУ