Събития

Истинската криза на Европа

Лекция на Иван Кръстев и среща със студенти в Американския университет в Благоевград.
Серия лекции организирани от Висшия институт за изследвания „Балкански-Паница”.