Събития

Дискусия със заинтересовани лица за превенция на трафика на хора

Финансиращи организации: Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union; European Commission - Directorate-General Home Affairs


Център за либерални стратегии, фондация „РискМонитор”, и фондация Женски алианс за развитие (ЖАР) организират дискусия, посветена на превенцията на трафика на деца и младежи в риск. Събитието ще се проведе на 18 ноември 2014 г., от 11:00 часа в Центъра за култура и дебат ”Червената къща”, зала “Пеша Николова”,  на ул. “Любен Каравелов” № 15, София.

Целта на дискусията е да събере представители на заинтересовани лица в София – местни власти, училища, прокуратура, НПО и др., с които да се обсъдят проблеми на работата по превенцията на трафика на младите хора и групи в риск в града. Ще бъдат дискутирани въпроси за състоянието на превенцията на трафик в София, успешни проекти, както и дефицити в работата на местните власти, социалните служби, училища, НПО и други институции с отговорности за предотвратяване на това престъпление. Основна част от дискусията ще бъде посветена на нови механизми за превенция на трафика с активното участие на целевите групи младежи.

Събитието е част от проект „Общностни действия за предотвратяване на трафика на български младежи в риск” (YOUTHACT), който цели да включи активно общности в риск (млади хора между 15-29 години) както в изработването, така и в прилагането на програми за превенция на трафик на хора. Дейностите се извършват в пет града в страната - Благоевград, Видин, Силистра, София, и Шумен.          

Повече за проекта можете да прочетете на http://www.youthact.eu