Събития

"Гласоводител" и "Гласоследител" за избори 2013

От днес на glasovoditel.eu  можете да сравните своите виждания и позиции с предизборните платформи на основните участници в изборите за Народно Събрание чрез две програми, разработени от Център за либерални стратегии.
Първата интерактивна платформа - „Гласоводител“ - пита гласоподавателите за техните предпочитания по конкретни предложения, взети от изборните програми на партиите. Инструментът дава възможност на гражданите да проверят коя партия е най-близо до предпочитаните от тях политики.  Целта на програмата е да помогне на избирателя да рационализира своя избор като му предоставя достоверна информация за действителните позиции на партиите и разликите между тях.
Втората програма - „Гласоследител“ - дава възможност да се провери коя партия от представените в предишното Народно Събрание реално е гласувала най-близо до предпочитанията на участващия в теста. Това е направено, като са взети определен брой реални гласувания на 41-то НС. Гражданите могат да влязат в ролята на депутати и да гласуват сякаш лично са присъствали в парламентарната зала. Резултатът показва коя партия в най-голяма степен е била истински представител на дадени разбирания и интереси в парламента през последните 4 години.
"Двата продукта поставят в центъра програмите и действията на политическите представители, а не техните личности или злободневните политически битки. „Гласоводител“ и „Гласоследител“ могат лесно да ориентират любознателния избирател в основните различия в идеите на партиите", заяви Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии, който ръководи проекта.
„Гласоводител“ и „Гласоследител“ са разработени от Центъра за либерални стратегии в сътрудничество с Българското училище за политика "Димитър Паница", с медийното партньорство на Българската национална телевизия и „Дневник“ и с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
 "Гласоводител" и "Гласоследител" се намират на адрес http://www.glasovoditel.eu/.