Събития

Югославия: Мирен преход на поносима социална ценаГлавната цел на конференцията бе да създаде балканско публично пространство за дискусия на югославския преход в контекста на позитивния опит от мирния преход в България и Македония. Тази цел беше изцяло постигната на конференцията в Скопие. Предвидено бе събитието да се отрази от медиите, като отразяването от медиите в България и Македония се оказа по-добро от очакваното, а в Сърбия по-лошо от очакваното. Обсъдени бяха начините за продължаване на дебата в Сърбия от страна на българските и сръбските организатори и със съдействието на други евентуални сръбски партньори.