Събития

Конференция на млади български изследователи

Период: 25 Юли 2006 - 26 Юли 2006Център за либерални стратегии и неговото издание, сп. „Foreign Policy – България” организираха среща на млади български изследователи в областта на социалните науки, която се състоя на 25 и 26 юли 2006г. в София.
Идеята бе да се даде възможност на млади българи, работещи в чужбина, да представят своята работа и да създадат или подновят контактите си с колеги от подобни на тяхната области. Основна цел бе да се създаде база от данни на потенциални автори в “Foreign Policy – България”, които чрез списанието да представят на българските читатели своите идеи и анализ.
За да се разшири мрежата от контакти, на срещата бяха поканени и представители на други български тинк-танкове (think-tanks), на академичната общност и други институции.
Организатор(и):
Център за либерални стратегии, списание „Foreign Policy – България”