Събития

Мемориална лекция Джу 2005

Какво се случва с глобалната икономика?


Илиян Михов, професор по икономика в Европейския институт по бизнес администрация, INSEAD, Франция.
Модератор: Иван Кръстев, ЦЛС
Илиян Михов е професор по икономика в Европейския институт по бизнес администрация, INSEAD, Франция.

Защитава докторска дисертация на тема „Парична политика” в Принстънския университет.

Изследователският интерес на проф. Михов е фокусиран върху макроикономика, монетарна икономика, фискална политика, иконометрия и икономика на прехода. Изследва макроикономическите  ефекти на фискалната политика и ролята на паричната политика за стабилизирането на икономиката.

През 2005 година е гостуващ професор в Колумбийския университет в Ню Йорк. Сред последните му публикации са “Защо фискалната политика трябва да бъде ограничена?” и “Парична политика за количествени цели”. Негови статии са публикувани в Quarterly Journal of Economics, Journal of International Economics, Journal of Money, Credit and Banking, European Economic Review, и Economic Policy. Анализът „Измерване на паричната политика” в съавторство с проф. Бен Бернанке е сред 100 най-цитирани икономически статии на 20 век.
Мемориални лекции ДЖУ