Събития

България и Европейската зелена сделка


На 10 март 2021 г. софийският офис на ЕСВП организира кръгла маса, посветена на социално-икономическите възможности, които се откриват пред България чрез механизмите на Европейската зелена сделка.С участието на 


Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на Софийски университет и гост-изследовател в ЕСВП

Юлиан Поповстарши политически съветник, Европейска климатична фондация

Весела Чернева, заместник-директор и ръководител на софийския офис, ЕСВП

Проследете дискусията на живо от Facebook страницата на ЕСВП София.