Събития

На 18 февруари 2016 беше пуснат сайта http://www.ktbfiles.com/ по проекта на ЦЛС, Прозрачност без граници и Програма „Достъп до информация“ за изследване на явлението КТБ от гледна точка на концепцият

На 18 февруари 2016 беше пуснат сайта http://www.ktbfiles.com/ по проекта на ЦЛС, Прозрачност без граници и Програма „Достъп до информация“ за изследване на явлението КТБ от гледна точка на концепцията за захват на държавата.