Събития

Мислене в преход

Програма
Петък, 22 октомври 2004г.
18.00   Откриване
Иван Кръстев, Председател на управителния съвет, ЦЛС
Десет години в дългото време
Лекция на Румен Аврамов, Програмен директор, ЦЛС

Събота, 23 октомври 2004г.
9.00 – 9.15 Откриване
Антоанета Приматарова, програмен директор, ЦЛС
Встъпителни думи
Йехуда Елкана, Ректор, Централноевропейски университет, Будапеща
9.15 – 10.15 Границите на прозрачността
Водещ: Деян Кюранов, Програмен директор, ЦЛС
Панел: Шалини Рандерия, Професор, Цюрихски университет
 Марк Платнер, Главен редактор, The Journal of Democracy
 Георги Ганев, програмен директор, ЦЛС
 Илиян Михов, Професор, INSEAD (Париж) & ЦЛС
 Даниел Смилов, Програмен директор, ЦЛС
10.15 – 10.45 Дискусия
10.45 – 11.00 Почивка
11.00 – 12.00 Нации срещу държави
Водеща: Весела Чернева, Програмен директор, ЦЛС
Панел: Тимоти Гартън Еш, Директор на Центъра за Европейски изследвания, Колеж “Сент Ентъни”, Оксфорд
Гералд Кнаус, Директор, Eвропейска инициатива за стабилност, Берлин
Стефан Попов, Председател на управителния съвет, Институт “Отворено общество”, София
  Иван Кръстев, Председател на управителния съвет, ЦЛС
12.00 – 12.30 Дискусия
12.30 – 13.00 Заключителни думи
Карл Билдт, министър-председател на Швеция, 1991 –1994 гг.
С подкрепата на:
Вестник “Капитал”
Стопанска и инвестиционна банка
Д&Д Агенция за проучване и връзки с обществеността