Събития

Втора Blue Bird Club среща - Белград

Период: 6 Юни 2008 - 7 Юни 2008След намесата на международната общественост през 90-те, национализмът сякаш бе изчезнал от картата на политически допустимите идеи, партии и лидери на Балканите. Неговото възраждане днес е белязано от радикална трансформация. За разлика от националистическите сантименталности от налачото на 90-те, новият национализъм на Балканите вече не е териториално установен. Водещата сила зад него много често се оказва младото поколение - това, което се очакваше да бъде много по-отворено и космополитно, от поддръжниците на Милошевич. И отново, за разлика от 90-те, когато национализмът беше елемент от един не толкова демократичен контекст, днешното националистическо пробуждане в този регион е част от демократичния избирателен процес, както посочват наскорошните проучвания в Сърбия, Македония и Гърция.
Сблъскан с реалността на тези нови национализми на Балканите, човек неизбежно си задава въпросите: Каква е същността на днешните балкански национализми? Провали ли се Западът да де-легитимизира балканския национализъм? Можем ли да сравним новите западни ксенофобски националистически движения със ситуацията на Балканите?
Това са част от въпросите, които видни западни журналисти, в качеството им на обществени интелектуалци, заедно с академици, учени и важни фигури от Югоизточна Европа, разгледаха на втората среща на Blue Bird Club на 6-7 юни 2008 в Белград.

Основни теми:
  • Връща ли се национализмът в Европа през 21 век? Колко различни са Балканите?
  • Въведение от Сахин Алпай, Турция
  • Национализмът на югославските войни
  • Въведение от Весна Пешич, Хърватска и Душан Павлович, Сърбия
  • Национализъм, популизъм и медии
  • Въведение от Сашо Орданоски, Македония
  • Национализъм, демокрация и изграждане на държава на Балканите
  • Въведение от Алина Мингиу-Пипиди, Румъния