Събития

Европейско-американски перспективи – с малко ирония

Организатори: Център за либерални стратегии; Катедра "Политология" - СУ "Св. Климент Охридски"


Волф Лепенис е професор по социология в Свободния университет, Берлин, и старши изследовател във Висеншафтсколег. Книгата му „Културата като съблазън в историята на Германия” предизвика бурен дебат в германското общество и донесе на автора многобройни награди, между които и Наградата за мир на Германската асоциация на книгоразпространителите. Проф. Лепенис е един от най-изтъкнатите германски интелектуалци, автор на редица научни трудове, виден биограф и есеист, който както с написаното, така и с действията си доказва вечната връзка между морала и науката. Той налага така наречените „активни интелектуалци” като модел на гражданска смелост и загриженост за добруването на обществото. Вместо заплашителен „сблъсък на цивилизациите”, той е радетел за „културна общност на знанието”.