Събития

Обучение по качествени методи по проект Проблеми на прехода.

Обучение по качествени методи по проект Проблеми на прехода.


На 4 април 2015 г. (събота) от 10.00 до 14.00 часа в Бетахаус (http://www.betahaus.bg/ ), зала Innovation, се проведе обучение по качествени методи (провеждане и обработка на данни от дълбочинни интервюта).