Събития

Енергийните сценарии на бъдещето

Shell България и Център за либерални стратегии,  iс медийното партньорство на в. КАПИТАЛ, организираха дебат, посветен на Енергийните сценарии на бъдещето, на 4 ноември 2008 г., 9.30 ч., Хотел Радисън САС, София
В момент, когато нарастващите енергийни нужди и новите енергийни предизвикателства са в дневния ред на правителствата, бизнеса и обществото, проведохме този дебат с цел да представим и коментираме глобалната визия за развитие на енергийния сектор в следващите 40 години и нейното отражение при определяне на енергийната стратегия на България. Беше представен световният анализ на Shell за развитие на
енергийния пазар „Енергийни сценарии на Shell до 2050 г”. С тази конференция, направихме опит да подпомогнем обществената дискусия за дефинирането на националните приоритети в енергетиката, за постигането на оптимален баланс между енергийни цели и икономически растеж.
Програма
9.30 Регистрация на участниците
10.00 Откриване на дебата
Иван Кръстев, Председател на Център за либерални стратегии
Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България
10.10 Представяне на Eнергийните сценарии на Shell до 2050 г.
Джонатан Семпъл, експерт от екипа, разработил Енергийните сценарии в Shell International
10.50 Енергийните сценарии на бъдещето – панелна дискусия
Галина Тошева, Заместник-министър на икономиката и енергетиката
Проф. Атанас Тасев, Комисия по енергетика, Народно събрание на Република България
Джонатан Семпъл, експерт от екипа, разработил Енергийните сценарии в Shell International
Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България
Модератор: Иван Кръстев, Председател на Център за либерални стратегии
12:00 Енергийните сценарии на бъдещето – дискусия
12:45 Закриване