Събития

Престъпността като културен проблем

Основната цел на проекта „Престъпността като културен проблем” e да разработи средства за оптимизация на превенцията на корупцията в Европейския Съюз. Необходимостта от подобен проект се налага от разбирането, че корупцията притежава потенциала да възпрепятства сериозно процеса на разширяване и интеграция на Европейския Съюз до такава степен, че дори да застраши основата на концепцията на общността – нейния социален ред. Проектът се стреми да задълбочи познанието за корупцията в България, Германия, Гърция, Румъния, Хърватия и Турция.
Последната конференция в рамките на проекта ще представи резултатите от двете изследователски фази на проекта. Център за либерални стратегии подготви изследователските доклади за България.
Вижте програмата на конференцията (само на английски).