Събития

Граждани за Европа 2007: Национална дискусия

Период: 10 Февруари 2007 - 11 Февруари 2007Дискусията “Граждани за Европа” в България се проведе на 10 и 11 февруари 2007 г. в София с участието на 65 граждани, които изработиха българската визия по трите точки от Гражданския европейски дневен ред. Участниците в българската инициатива “Граждани за Европа” бяха избрани чрез случайна представителна извадка. Организатори на дискусията бяха ЦЛС и социологическа агенция "Алфа рисърч". Срещата е част от проект "Граждани за Европа" 2007. Допълнителна информация, Визията на българските граждани и Общата визия на Европейските граждани, можете да намерите в секция Проекти.