Събития

От Лондон до Мацакурци. 100 години от рождението на Асен Христофоров

Научна конференция

"От Лондон до Мацакурци. 100 години от рождението на Асен Христофоров"

София, 16 декември 2010, 9.00 ч., Заседателна зала на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий"


На 16 декември 2010 година се навършват 100 години от рождението на учения и писателя проф. Асен Христофоров (16 декември 1910 - 10 август 1970). Досега практически липсват сериозни изследвания за него, а критическите текстове са неадекватно малко. Икономическите му трудове са потънали в забвение, а архивът му съхранява негови непубликувани литературни и мемоарни творби. Организаторите на конференцията и изложбата (Институт за литература - БАН, Национален литературен музей, Държавна агенция "Архиви", Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Център за либерални стратегии) имат амбицията да представят икономиста Ас. Христофоров, да потърсят мястото на писателя в българската литература и да представят на днешните читатели неговата личност и разностранно творчество.

Програма на честването:

Румен Аврамов: Двуизмерният талант. За икономиста и писателя Асен Христофоров (Встъпителна студия към: Асен Христофоров. Избрани произведения и документи в три тома. С. Българска Народна Банка. 2010)