Събития

Информационни технологии за управление на риска от незаконна търговия с цигари (IT2RM)


Представяне на окончателния аналитичен доклад по изследователски проект „Информационни технологии за управление на риска от незаконна търговия с цигари (IT2RM)“ с цел развиване на прецизни аналитични способности чрез обобщаване на публично достъпни данни в единно хранилище за данни. На базата на данни за престъпността, социалното и икономическо развитие, нагласите на потребителите, законната търговия, поведението на потребителите, пазара на незаконни цигари и тютюн и заловените незаконни пратки по проекта беше изградена единна база данни, която дава възможност да се визуализират и анализират основни тенденции в незаконната търговия и да се идентифицират ключовите фактори, допринасящи за незаконната търговия на регионално равнище; детайлна информация за връзката между незаконната търговия с цигари и други престъпления. На тази база е разработена прецизна система за прогнозиране и управление на риска, която показва динамиката и увеличението на риска от незаконна търговия с цигари в различни региони и която може да подпомогне усилията както на производителите, така и на правоприлагащите органи.

Окончателният доклад „Към правоприлагане, основано на данни: аналитичен модел на незаконната търговия“ стъпва на тригодишната работа по изпълнение на проекта и е изготвен от доц. д-р Антон Герунов.

Представянето ще се проведе хибридно на 20 май 2022 г. от 11:00-13:00 ч.

Можете да проследите представянето тук:
https://www.facebook.com/launchee.space/videos/972946240044208/ 

Повече за проекта можете да видите на IT for Illicit Trade Risk Management (it2rm.info)