Събития

Да празнуваме различията

Партньор: Централно-европейски университет, Будапеща


„Нито една култура не може да живее, ако претендира да бъде изключителна” – тези думи на Махатма Ганди са отправна точка на анализа на Рамин Яханбеглу върху културното разнообразие в днешната реалност. Има повече от шест хиляди езика на земята – това означава различия във вярата, ценностите и практиките. Прогресът в масовите комуникации и транспортните технологии ни дават възможност да прекрачваме географските граници и да сме свързани с кланетата в Руанда или една бомбена експлозия в Багдад да бъде усетена от обикновените испанци, в Япония или Австралия. И по този начин глобализацията не е само експанзия на принципите на пазара или в увеличаването на потоците капитали. Това е и поток на идеи през границите и всичко това се отразява върху културното разнообразие.

Въпросът не е в това да се идеализират различията, нито да се отхвърля другия, защото, според иранския философ, който беше задържан за 125 дни в затвора „Евин” в Иран с обвинение за шпионаж и подготовка на нежна революция, „трябва да преодолеем деформациите, които обикновено съпровождат „Ориентализма” или „Оксидентализма”, а празнуването на различията е антидот на терора и на културните сблъсъци”.