Събития

Как се преподава война? Промяната в хърватските учебници по история и защо това е важно


23 ноември 2015 г.

Днес, авторите на учебници в Балканите са изправени пред изпитанието да пресъздават войни и военни престъпления, фашизъм, комунизъм, етническо прочистване и системно нарушаване на човешки права, случили се в близкото им минало. Някои балкански държави все още използват учебници, в които се разказват истории за нация, обградена от врагове, с национални герои и чужди злодеи, за периоди на страдания и жертви, редуващи се с военни победи. Подобни учебници предават изкривени идеи за гражданство и показват на възрастните къде трябва да приключи ангажимента на една нация към човешките права и базовите ценности както по време на мир, така и по време на война.

Гералд Кнаус и Европейската инициатива за стабилност публикуваха през септември 2015 изследване, озаглавено „Как се преподава война? Промяната в хърватските учебници по история и защо това е важно“. Целта на изследването е да проследи как сблъсъкът между различните подходи за преподаване на история, се е отразил в хърватските учебници. До 2000 г. се е преподавало само по един националистически учебник, представящ едностранчив образ на военната история на Хърватия, както през Втората световна война, така и по време на конфликтите, последвали разпада на Югославия. През 2013 г., когато Хърватия се присъедини към ЕС, учителите вече избират между четири учебника, които предоставят една доста по-нюансирана картина. Това отразява сериозните промени в това как хърватите гледат на самите себе си, какво разбират под гражданско съзнание и как виждат отношенията си със съседите и с православното си сръбско малцинство.

Гост

Гералд Кнаус, председател на Европейската инициатива за стабилност


Модериран от

Весела Чернева, програмен директор в ЕСВП