Събития

Обява за стажант за изследователска програма за политики за интеграция на роми

Стажант

Изследователска програма за политики за интеграция на Роми


Проект: "Лицата на ромите-мигранти в Европа"
Организации: Фондация С.Е.Г.А., Център за либерални стратегии, НПО Линкс
Ментор: Румян СечковФондация С.Е.Г.А.

Кратко описание на длъжността:
Съвместният проект на Центъра за либерални стратегии, НПО Линкс и Фондация С.Е.Г.А. цели да разкрие икономическите, социалните и финансовите ефекти от трудовата миграция на българските роми в Испания и Чехия, с фокус степента на интеграция на пазара на труда и сравнителен анализ на факторите за успех чрез лични истории и анализ на данни. Присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз доведе до нарастващи тревоги в публичното пространство в страните от ЕС свързани с масово „нахлуване" на роми, увеличаване на нивата на престъпност, злоупотреба със системите за социално подпомагане и разширяване на сивата икономика. В България факторите, благоприятстващи за ромската миграция са бедността, расизма, увеличаващото се влияние на популистки партии и широко разпространената реч на омразата. В тази ситуация правителствата на ЕС имат трудната задача да приложат активни мерки за социално включване на новите имигранти и същевременно да адресират страховете на обществото. От друга страна, правителството в България има за задача да разработи програми и мерки, които да намалят организираната миграция на ромите към останалите-членки на ЕС, като същевременно осъществява политики на интеграция, по начин, по който се възприема като справедлив от всички етнически групи в страната. Проектът има за цел да проучи успешни български и европейски практики за социално включване чрез личните истории на ромски семейства в България, Чехия и Испания. Ще бъдат изследвани прилаганите механизми в трите страни, които допринасят за решаване на проблемите със сивата икономика, ефективното прилагане на програми за заетост и социално включване и формиране на умения за предприемачество.

Проектът се финансира от Институт „Отворено общество-Будапеща".
Екипът на проекта кани кандидати от ромски произход с интереси в изследователска дейност, миграцията, социалното включване на роми през перспективата на икономическата и трудовата заетост, да се присъединят към екипа като стажанти за период от една година. Ще бъде избран един кандидат.

Основните задачи са:
  • Да подпомага екипа при изпълнение на проекта;
  • Да участва в изследването на терен в България;
  • Да помага в проучването на социалните медии;
  • Да подкрепя екипа в дейностите за застъпничество;
  • Да разработи изследователски проект в сферата на миграцията и социалното включване на ромите от перспективата на икономическа заетост и трудова интеграция.

Продължителност:1-ви Април 2016 - 1-ви Април 2017

Изисквания:
  • Студент, минимум 3-ти курс или завършил специалност в сферите Икономика, Социални науки, Публична администрация, Социално дело;
  • Предишен опит в проучвания или работа в сферата на икономиката, социалното включване на роми или публичната администрация са предимство;
  • Добра компютърна грамотност и желание да работи със социални медии;
  • Да бъде съгласен да декларира ромския си произход;
  • Про-активност и мотивация.

Процедура по избор:
Заинтересованите кандидати са поканени да изпратят автобиография, мотивационно писмо и предварителна идея за проучване. Документи ще бъдат приемани в периода 12-ти - 22 февруари, 2016 година по имейл на адрес:cega@cega.bg.

Интервютата с одобрените кандидати ще бъдат проведени през последната седмица на февруари. Резултатите ще бъдат обявени до 10.03.2016 година.