Събития

"СПАСЕНИЕ" и ПАДЕНИЕ Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944г.

Днес историята за оцеляването на българските евреи е придобила добре улегналата завършеност на каноничен разказ, на опростена нравоучителна приказка с щастлив край и благородни герои. Тя е призвана да кове удобна политическа коректност, да внушава представата за изначална и непоклатима толерантност на „народа”.

Но въпреки, че по-голямата част от евреите под властта на българската държава запазват живота си, представата за „спасение“ трудно се съвместява с депортирането на тези от Беломорието и Македония към нацистките лагери за изтребление, с тоталното отнемане на гражданските права, изселването и бруталното икономическо ликвидиране на близо 50-те хиляди от „старите предели“ на България.

Книгата разглежда събитията през тяхното стопанско битие. Икономиката, и то тъкмо в нейните интимни микроизмерения, е поле, където особено изразително се проявяват мотивацията, движещите сили, механизмите и последиците на антсемитската политика. Тук те са проследени през внушителното архивно наследство, оставено от самия апарат на расистката репресия.