Събития

Предизивкателствата на новия популизъм

Период: 10 Май 2006 - 11 Май 2006Център за либерални стратегии и Институт “Отворено общество” – София, организираха конференция на тема “Предизвикателствата на новия популизъм” на 10-11 май 2006 г. в София.
Новият популизъм се превърна в основно състояние на политиката в днешно време, както и неразделна част от разпространението на демокрацията по света.
Разнообразни, дори противоположни обществени групи определят структурния конфликт в съвременната политика не като конфликт между „ляво” и „дясно” – или други конкуриращи се визии за света – а между “хората” и “елита”.
Пропастта, отделяща хората от елита, се възприема като по-голяма от всякога. В социологическа перспектива политиците от всички партии вече изглеждат еднакви. Медиите се променят и с нарастващата си независимост и комерсиализация, те търсят все повече сензации и се превръщат в инструменти за делегитимирането на елита. Залезът на националните държави и на националистическите идеологии също допринасят за кризата на легитимността на демократичния елит. Анти-корупционният дискурс по отношение на политическото е ярко доказателство за промените в съвременната политика.
Въпросът, който ЦЛС си постави бе как да разбираме новия популизъм- дали неговия възход застрашава демокрацията или това е възможност за завръщане на автентичния политически дискурс, като целта на конференцията организирана от Център за либерални стратегии и Институт „Отворено общество”- София бе да събере водещи представители на академичните среди, политици и граждански организации, за да се обсъдят проблемите и предизвикателствата свързани с новия популизъм.
Организатор(и):
Център за либерални стратегии, Институт "Отворено Общество" - София