Събития

Съдебната власт: независима и отговорна. Индикатори за оценка на съдебната система

Съдебната власт: независима и отговорна. Индикатори за оценка на съдебната система
Конференцията бе част от проекта „Укрепване на управленския потенциал на българската съдебна система”, осъществен от Център за либерални стратегии в сътрудничество с Висшия съдебен съвет и подкрепата на Посолство на Великобритания в България. Целта на конференцията бе да подложи на дискусия начините на оценяване на ефективността на съдебната система. Доклад от ключови индикатори, отразяващи действието на системата като цяло бе представен на конференцията. Той бе изготвен в рамките на проекта от Център за либерални стратегии в сътрудничество с членове на ВСС и магистрати.
Организатор(и):
Британско посолство в България, Център за либерални стратегии