Събития

Да съживим европейската политика за сигурност и отбрана

Да съживим европейската политика за сигурност и отбрана
Въведение:
Ник Уитни, Европейски съвет за външна политика, Париж
Соломон Паси, председател на Комисията по външна политика, Народно събрание
Иван Кръстев, Център за либерални стратегии
Весела Чернева, директор на българския офис на Европейски съвет за външна политика
Всеки опит за преосмисляне на ЕПСО трябва да започне с признаването на два основни факта. Първият е, че никоя страна-членка няма да позволи принудително да влезе в конфликт или да промени начина, по който изразходва своя отбранителен бюджет, заради "Брюксел", независимо дали това е институция на ЕС или мнозинство, състоящо се от негови партньори. И второ, посредством своето нежелание да извършват каквито и да било сериозни инвестиции в отбраната или посредством склонността си да бездействат при всяко отправяне на призив за подопомагане на операциите по овладяване на кризите, значително малцинство от страни-членки демонстрират, че действително не желаят да участват в играта.