Събития

"Корупционни игри" – Четири корупционни скандала през погледа на медиите и институциите

Конференцията “Корупционни игри” – четири корупционни скандалa през погледа на медиите и институциите” представи резултатите от едногодишния проект “Институционални реакции на случаите на корупция в България” на Център за либерални стратегии, финансиран от Фондация "Отворено общество", Будапеща.
Основната идея залегнала в проекта бе не абстрактно изследване на явлението корупция, а дълбочинно проучване на конкретни корупционни скандала. За целта бе сформирана работна група, основните действащи лица, в която бяха двама разследващи журналисти – Йово Николов от в-к “Капитал” и Веселин Стойнев от в-к “Сега”. В кръглите маси, организирани от работната група взеха участие също експерти, представители на съда, следствието, полицията и депутати от различните политически сили. Въпросите, на които ЦЛС се опита да получи отговор в процеса на работа бяха няколко: Кога точно различните институции реагират на случай на корупция?; Кои са основните играчи в скандала?; Кои са личностите, които персонално са отговорни за разследването на случая?; Как протича процесът на взимане на решенията в институциите?; Каква е ролята и отношението на медиите, неправителствените организации и политическите играчи към корупционните скандали?; Какви законодателни актове, институции или личности, възпрепятстват или улесняват разследването на случаите и не на последно място – кога, как и защо един корупционен случай се появява, развива и свършва?
Резултатите от разследването на случаите на корупция бяха представени и дискутирани на конференцията.
Организатор(и):
Център за либерални стратегии