Събития

Новото, старото и полезното: Какво очакваме от задължителното образование и с какви политики бихме се ангажирали?

Новият закон за предучилищното и училищното образование: основни промени и неочаквани ефекти
Модератор: Мила Минева, Център за либерални стратегии
·         Какви образователни политики биха подкрепили активните граждани? – представяне на изследване на Център за либерални стратегии.
  • Ще повиши ли новият закон качеството на училищното образование? Как предвидената децентрализация ще се отрази на сферата? Осигурено ли е ресурсно прилагането на закона? Кой може да гарантира целодневното обучение? Какво очакваме от квалификацията на учителите и как ще го гарантираме? Какво печелим/губим с финансирането на частни училища?
  • Как новият закон се отнася към идентифицирани вече проблеми на образованието като силни регионални неравенства? Какви са опасностите пред новите предложения и как можем да избегнем неочаквани ефекти? Кой печели и кой има опасност да изгуби от реформите? Какви политики биха подкрепили гражданите?
 15.45 – 16.10  Кафе пауза 16.10 – 17.30  Какво образование искаме в дългосрочна перспектива
Модератор: Даниел Смилов, Център за либерални стратегии
·         Какво разбираме под качество на образование? Какво очакваме да научават учениците? Какви бъдещи образователни реформи са ни необходими и дали? Как можем да гарантираме едновременно достъпно и качествено образование? Как да имаме „включващо“ образование? Как да направим училището интересно за учениците и полезно за всички? Каква е стратегическата визия за образование, през която можем да провеждаме краткосрочни политики? Какво искаме да бъде българското образование през 2020?
Кръглата маса е организирана с подкрепата на  The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe