Събития

Vienna Security Dialogues 2019В рамките на проекта „Стратегията за Западните Балкани през погледа на външни сили"

Център за либерални стратегии в партньорство с Министерство на отбраната и спорта, Австрия и Националната Академия по Отбрана, Австрия

организира международна конференция


Vienna Security Dialogues 2019 (VSD19): Perceptions on the EU Western Balkans Strategy


която се проведе на 18-19 февруари 2019 във Виена, Австрия.

В срещата експерти от Русия, Турция, Западните Балкани и Еввропейския съюз обсъдиха приоритетите, убедителността и предизвикателствата пред Стратегията за Западните Балкани на Европейската Комисия от февруари 2018. Обсъдени бяха външните гледни точки към Стратегията – на Русия и Турция, както и приоритетите на им на Балканите, както и възможните решения за бъдещи действия на страните членки за адресиране на предизвикателствата пред регионалната стабилност.