Събития

Медиен семинар: медии, национализъм, популизъм в Европа

Медиен семинар: медии, национализъм, популизъм в Европа
От Холандия до Турция и от Полша до Гърция политически лидери печелят народния вот въз основа на патриотични и/или ксенофобски платформи. Продължаващата криза на ЕС след отхвърлянето на Договора от Лисабон от ирландските гласоподаватели е пряк израз на дълбоко вкоренената тенденция към налагане на "национална идентичност" и "национална история" в големи части на Европа. Медиите са основна платформа за насърчаване на тези настоения и политики. 
Каква е - и каква трябва да бъде - ролята на медиите в Европа при справянето с тези предизвикателства? Дали те разбират и анализират правилно тези процеси? Как да се създаде единна европейска публика и мрежа по тези въпроси?

Организирано от:
Федералната агенция за гражданско образование (Германия)
Културната фондация "Алианц" (Германия)
Център за либерални стратегии (България)
Медийни партньори:
Euro|Topics
Netzwerk fur Osteuropa-Berichterstattung

Основни теми:
"Rywingate" - презентация на корупционния скандал около полския "Gazeta Wyborcza"
Адам Михник, главен редактор, "Gazeta Wyborcza"
Пол Кристиан Раду, съосновател, Румънски център за разследваща журналистика
"Батак" – презентация на случая с научен доклад, за който се твърди, че омаловажава клането от Батак през 1876 в България, както и медийната кампания, която го съпровожда.
проф. Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей;
проф. Райна Гаврилова, Софийски университет
"Forza Media" – презентация на италианската медийна кампания срещу нелегалните имигранти и особено срещу ромите.
Андре Уилкинск, Отворено общество, Брюксел
Ремзи Лани, Медиен институт, Албания
 
Уводни думи
Михаел Тос,
Културна фондация „Алианц”
Томас Крюгер,
Федерална агенция за гражданско образование
Кристоф Мюлер-Хофстеде,
Федерална агенция за гражданско образование
Откриване
Иван Кръстев, Център за либерални стратегии