Събития

Криза на информацията, криза на демокрацията?

Разговор за ролята на информацията и фалшивите новини в демократичния процес и конкретно в току-що отминалите избори между Даниел Смилов, Център за либерални стратегии и Вероника Димитрова, Фондация за хуманитарни и социални изследвания, модерирани от Мила Минева, ЦЛС.

Представяне на онлайн платформа "Трансатлантически перископ" - опит на европейски изследователски центрове за създаване на пространство за надеждна информация по външно-политически теми с фокус върху отношенията ЕС - САЩ
14 юни 2024, 10:00 – 12: 00, Launchee