Събития

Предизвикателства пред сигурността в Югоизточна Европа


Двудневната конференция се проведе в София на 27 и 28 март 2000 г.

Конференцията беше организирана около следните теми:
  1. Икономическата реформа като въпрос, свързан със сигурността;
  2. Ролята на Европейски съюз за насърчаване на стабилността и сигурността в региона
  3. Ролята на НАТО и на Евро-aтлантическите структури за насърчаване на стабилността и сигурността в региона
  4. Въпроси, свързани с енергетиката и транспорта в южна и източна Европа и ролята на Украйна и България
  5. Политически приложения и изводи

Сред участниците бяха членове на българското правителство, членове на парламента и бизнес средите, представители на чуждестранни инвеститори в България, журналисти, политически анализатори и гости от югоизточна Европа, Украйна и САЩ.