Събития

Меритокрацията и кризата на либералната демокрация


Публична лекция на Ружа Смилова част от поредицата "Бъдещето на либералната демокрация" на Културен център на СУ


Кризата на либералната демокрация надали е новина днес: неминуемата смърт на тази най-предпочитана форма на управление е била обявявана толкова често, че днес вече не прави никакво впечатление. И все пак през последните 20-ина години организациите, наблюдаващи свободата и демокрацията в света, отчитат тенденция на постоянно влошаване качеството на демокрацията в глобален мащаб. В хода на пандемията от Ковид-19 тази тенденция допълнително се ускори. Предложени бяха различни хипотези за това какво се обърка и защо стигнахме дотук.

Темата на лекцията е провокирана от едно интригуващо обяснение за причините на тази криза: меритокрацията е виновна! Как може меритокрацията - вдъхновяващото обещание, което според мнозина анализатори е довело до безпрецедентно икономическо и човешко развитие - да е в основата на настоящата криза? Лекцията ще разгледа тази хипотеза, ще анализира най-влиятелните критики срещу меритокрацията и ще предложи отговор на въпроса действително ли тя е виновна за кризата на либералната демокрация днес.

Можете да видите лекцията тук