Събития

Международна конференция Превенция на трафика на рискови групи

Период: 15 Октомври 2015 - 17 Откромври 2015От 15 до 17 октомври в Благоевград се проведе заключителната конференция по проект YOUTHACT - Общностни действия за превенция на трафика на младежи в риск (www.youthact.eu).

Проектът се изпълнява от Център за либерални стратегии, фондация ЖАР и фондация РискМонитор. По време на конференцията бяха представени публични кампании и информационни материали за превенция на трафика на неправителствени организации от страната, наградени ученически творби от конкурса, проведен в рамките на YOUTHACT, както и филми по темата за трафик на студенти от ЮЗУ в Благоевград.

Български и чуждестранни експерти участваха в тематичните панели на конференцията (Любка Митева, секретар на местната комисия за борба с трафика на хора в Благоевград, Румяна Буковалова, училище „Сава Доброплодни" - Шумен, Мадалина Мокан (Румъния), съдия Вилма ван Бентем от Апелативен съд, Амстердам, съдия Татяна Андонова, заместник- председател на Окръжния съд в Благоевград, проф. Май-Лен Скилбрей (Норвегия), проф. Стеф Адриенсенс (Белгия) и др. Г-н Мирослав Наумов, експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора, представи основните цели и проекти на комисията, и очерта новите предизвикателства пред националните и местни ръководства на институцията в областта на превенцията на трафик на хора.

Участниците в дискусиите обсъдиха възможности за по-ефективен достъп до информация и помощ на младите хора в риск от трафик, сътрудничеството между институциите за по-ефективни действия за предотвратяване на трафика, както и сътрудничеството между държавите в ЕС в борбата с това престъпление, в условията на нарастващия поток от бежанци в Европа.

Повече информация за проекта: http://www.youthact.eu/