Събития

След Европа

Представяне на книгата, публикувана от изд. "Обсидиан", е достъпно тук . 
Представяне на книгата, публикувана от UPenn Press, на английски е достъпно тук .  
Представяне на книгата, публикувана от Suhrkamp, на немски е достъпно тук . 
Представяне на книгата, публикувана от Premier Parallele, на френски е достъпно тук .