Събития

Конституционализъм и преход в Източна Европа: 25 години по-късно

Международен семинар, организиран от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Център за либерални стратегии


11 ноември, 2014 г., Нова конферентна зала, Ректорат, Софийски университет


Целта на международния семинар е да предложи форум за рефлексия върху установяването и укрепването на конституционализма в Източна Европа след 1989 г. Конституционализмът – разбран като върховенство на закона, разделение на властите и защита на индивидуалните права – е един от същностните елементи на съвременните демократични устройства. Като цяло Източна Европа е много успешна в заимстването на конституционни модели от т.нар. развити демокрации. Но 25 години след началото на прехода все още остават известни проблеми и трудности. Специфични предизвикателства пред функционирането на конституционализма са поставени от възхода на популистката политика, общата слабост на институциите и широкото разпространение на корупцията. Какъв е балансът на постижения и неразрешени проблеми? Семинарът ще потърси отговори на тези въпроси в сравнителна перспектива. Изтъкнати изследователи от Унгария, Румъния ще се срещнат с техни български колеги, за да обменят възгледи и да направят равносметка на база опита на своите страни и на региона като цяло.

Работният език на международния семинар е английски.

*****
9:30-9:40
Въвеждащи думи: доцент Румяна Коларова, ръководител катедра „Политология“, Софийски университет

9:40-11:00
Първи панел: Тенденции в Източна Европа
Унгарска перспектива: Професор Рената Уиц, ръководител Юридически факултет, Централноевропейски университет, Будапеща
Българска перспектива:  Професор Георги Близнашки, Софийски университет, Министър-председател на Република България (6 август 2014 г. – 7 ноември 2014 г.)
Румънска перспектива: Доцент Богдан Янку, Катедра политически науки, Букурещки университет и Александра Йонаску, Катедра политически науки, Букурещки университет

11:00-11:15 - Почивка

11:15-13:00
Втори панел: Национални и над-национални предизвикателства

Професор Евгени Танчев,  Софийски университет; заместник председател на Венецианската комисия и председател на Конституционния съд на Република България (2009 – 2012)
Професор Пламен Киров, Софийски университет; член а Конституционния съд на Република България
Доцент Даниел Смилов, Софийски университет и Център за либерални стратегии, София

*****
Участници в семинара ще бъдат и преподавателите от Софийски университет: проф. Георги Карасимеонов, доцент Мартин Белов, гл. асистенти Стойчо Стойчев, Мила Минева, Ружа Смилова, Милен Любенов, както и докторанти, студенти.