Събития

Парадокси на новия авторитаризъм

Лекцията е кръстена на един от най-влиятелните американски социолози след Втората световна война. Липсет е автор на една от теориите за модернизацията, която твърди, че демокрацията е пряк резултат от икономическия растеж. Тази теория е подложена на сериозна критика в последните години, което вероятно е накарало организаторите от Националния фонд за демокрация (САЩ) и Университета в Торонто (Канада) да поканят именно Кръстев. Иван Кръстев в последните години се занимава с развитието на "суверенната демокрация" в Русия и парадоксите на модернизацията и засилващия се авторитаризъм. Самата лекция е озаглавена "Парадоксите на новия авторитаризъм". Преди него лектори са били бившият бразилски президент Фернандо Енрике Кардозу и Франсис Фукуяма. Кръстев ще говори на 19 октомври във Вашингтон, а на следващия ден в Торонто.The National Endowment for Democracy and The Embassy of Canada

invite you to the seventh annual

SEYMOUR MARTIN LIPSET LECTURE ON DEMOCRACY IN THE WORLD

Ivan Krastev

Chairman of the Board Centre for Liberal Strategies (Bulgaria)

Paradoxes of the New Authoritarianism

Tuesday, October 19, 2010 6:00 p.m.

The Embassy of Canada 501 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC